.

Cena akademie: Bronzový bob /// Bronze beans

Když jsem připravoval vzorky do mezinárodní soutěže profesionálních výrobců čokolády pořádané v Londýně, byl jsem rozechvělý a představoval jsem si jaké by to bylo, kdyby jsme vyhráli. To jsem ještě netušil, že soutěž bude lámat rekordy s 1200 přihlášenými vzorky, a že posíláme náš jediný vzorek do „jámy lvové“ a to sice do nejžádanější kategorie Bean to Bar (Under 80% Cocoa Solids), tedy tmavá do 80 %.

A ono to klaplo, vyhráli jsme bronz za ekvádorskou tmavou čokoládu 75 %.

Soutěž Academy of Chocolate Awards pravidelně hodnotí významné světové výrobce výběrové čokolády, o to víc nás toto vítězství těší. Rádi bychom poděkovali rodině i přátelům, kteří nám fandí a podporují nás. Je to motivace, abychom pracovali na novinkách a přinesli vám ještě zajímavější a chutnější čokoládu Ciao Cacao. Děkujeme.

//// When I was preparing samples for an international competition of professional chocolate producers in London, I was tremulous and imagined what it would be like if we had won. I did not even know that the contest would break records with 1,200 entries, and that we’re sending our only sample to the „lion’s pit“, even to the most popular Bean to Bar category (80% Cocoa Solids).

And that’s it, we won the bronze for Ecuadorian dark chocolate 75%.

 

The Academy of Chocolate Awards regularly evaluates the world’s leading chocolate makers, and this is why we are even more happy. We would like to thank the family and the friends who are cheering and supporting us. It’s the motivation to work on news and bring you even more interesting and tasty chocolate Ciao Cacao. Thank you.

Napsat komentář